Διασφάληση Ποιότητας

s2

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της εταιρείας, επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των χώρων παραγωγής μας όπως και του τμήματος ποιοτικού ελέγχου, καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Σήμερα, η παραγωγική μονάδα της Remedina είναι στελεχωμένη από ένα επιτελείο εξειδικευμένων επιστημόνων και καλά εκπαιδευμένους εργαζόμενους. Λειτουργεί κάτω απο τις αυστηρότερες προδιαγραφές, πιστοποιημένη με τις τρέχουσες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, για την καλή παραγωγή φαρμάκου (G.M.P’s), και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001 : 2008.

image003