Δραστηριότητες

• Αδειοδότηση φαρμακευτικών προϊόντων
• Διάθεση των προϊόντων μας στη Φαρμακευτική αγορά
• Εξαγωγές
• Παραγωγή για τρίτους
• Συνεργασίες

Η Remedina ΑΒΕΕ συνεργάζεται με συμβόλαιο με άλλες εταιρείες τόσο στον τομέα της παραγωγής όσο και στον τομέα της ανάλυσης.

Handshake 2