Εταιρεία

s2

Από το 1969, η Remedina ΑΒΕΕ, φαρμακευτικά εργαστήρια, δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και προωθησης φαρμακευτικών προϊόντων, με στόχο να τον υπηρετήσει αποδοτικά και με συνέπεια, έχοντας ως βασικά θεμέλια την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Μέσω της δημιουργικής εργασίας, προσπαθούμε για την διαμόρφωση ενός αποδοτικού και φιλικού περιβάλλοντος, παράγοντας αξιόπιστα φαρμακευτικά προϊόντα.