Η εταιρεία μας

Από το 1969, η Remedina ΑΒΕΕ, φαρμακευτικά εργαστήρια, δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και προωθησης φαρμακευτικών προϊόντων με στόχο να τον υπηρετήσει αποδοτικά και με συνέπεια, έχοντας ως βασικά θεμέλια την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Αποστολή μας

Κοινή μας αποστολή, είναι να συνεισφέρουμε για την διαμόρφωση ενός υγιέστερου κόσμου. Εκπληρώνουμε την αποστολή μας αυτή μέσω της ανάπτυξης, της παραγωγής και της διάθεσης αξιόπιστων φαρμακευτικών προϊόντων, πάντα με ιδιαίτερη ευαισθησία προς το περιβάλλον.

Εξειδίκευση

Η παραγωγική μονάδα της Remedina παράγει αποκλειστικά β’λακταμικά προϊόντα (κεφαλοσπορίνες, καρμπασεφέμες, καρμπαπενέμες). Επιπλέον υπάρχει και ένα τμήμα συσκευασίας για λοιπά προϊόντα εκτός β-λακταμικών, όπου πραγματοποιείται δευτερογενής συσκευασία και επικόλληση ταινίας γνησιότητας.