Προϊόντα

Merovia 1g IV

Merovia 1g IV

Δραστική Ουσία: Meropenem
Φαρμακευτική Μορφή: PD.I.S.SOL.
Περιεκτικότητα: 1000 mg/VIAL
Συσκευασία: BT×10VIALS