Προϊόντα

Cefin 1g IM – IV

Cefin 1g IM – IV

Δραστική Ουσία: Ceftazidime
Φαρμακευτική Μορφή: PD.INJ.SOL.
Περιεκτικότητα: 1000mg/VIAL (IM-IV)
Συσκευασία: BT×1VIAL