Προϊόντα

Azatyl 1g IM

Azatyl 1g IM

Δραστική Ουσία: Ceftriaxone Sodium
Φαρμακευτική Μορφή: PD.INJ.SOL.
Περιεκτικότητα: 1000mg/VIAL (IM)
Συσκευασία: BT×1 VIAL + 1AMP×3.5ml Lidocaine Solvent